Detail programu

Lifelong Education Study Programmes


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Medicine and Dentistry
Druh programu CŽV:
Programy specializačního vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Lifelong education study programmes
Vzdělávací cíle skupiny programů:
vypsat
Název programu/kurzu:
Lifelong Education Study Programmes
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
- Struktura atomu a jádra, radioaktivní přeměna, svazky brzdného záření, elektronové svazky, radionuklidy používané v radiační onkologii. Veličiny a jednotky radiační ochrany (veličiny používané pro osobní monitorování a monitorování prostředí, radiační váhový faktor, ekvivalentní dávka, tkáňový váhový faktor, efektivní dávka). Fyzikální veličina absorbovaná dávka. - Předpis dávky, zaznamenávaná a vykazovaná dávka (prescibed, recorded and reported dose) v externí radioterapii a v brachyterapii. Algoritmy pro výpočet dávky a jejich omezení. - Národní a mezinárodní legislativa s požadavky na radiační ochranu při lékařském ozáření, požadavky na způsobilost a vzdělávání pracovníků se zdroji ionizujícího záření (odpovědnost radiologického fyzika, dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností při zajištění požadavků RO, úloha indikujícího lékaře, radiačního onkologa, radiologického fyzika, radiologického asistenta). Požadavky na personální a technické vybavení. Národní a místní radiologické standardy. Standardní operační postupy a jejich význam pro radiační ochranu v radiační onkologii. - Praktické metody ochrany radiačních pracovníků, pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření na pracovištích radiační onkologie (kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení dokumentace, program systému řízení). Pracovně-lékařské služby poskytované radiačním pracovníkům. - Specifika radiační ochrany v souvislosti s přístrojovým vybavením a technikami v radiační onkologii: rentgenové ozařovače v radioterapii, lineární urychlovače, kolimační systémy, ozařovače pro brachyterapii, cyklotron. Radiační ochrana při konformní radioterapii, IMRT, VMAT, IGRT (včetně odhadu radiační zátěže ze zobrazovacích metod používaných v radioterapii), stereotaktické radioterapii, hadronové terapii. Fyzikální aspekty ovlivňující dávku pacienta. - Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření ? optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (princip ALARA ?As Low As Reasonably Achievable?). Riziko vzniku sekundárních malignit v důsledku ozáření, radiační ochrana založená na důkazech (evidence based in radiation protection). - Radiologické události v radiační onkologii. Určeno pro lékaře ve specializačním oboru radiační onkologie.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Heřman Miroslav, prof. MUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info