Detail programu

Lifelong Education Study Programmes


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Medicine and Dentistry
Druh programu CŽV:
Programy specializačního vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Lifelong education study programmes
Vzdělávací cíle skupiny programů:
vypsat
Název programu/kurzu:
Lifelong Education Study Programmes
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Strategie antibiotické léčby, zásady správné antibiotické praxe. Aktuální problémy antibiotické rezistence v komunitě. Mikrobiologické podklady pro léčbu močových infekcí, aktuální přístupy k antibiotické léčbě močových infekcí v primární péči. Mikrobiologické podklady pro léčbu respiračních infekcí, aktuální přístupy k antibiotické léčbě respiračních infekcí v primární péči. Diagnostika a léčba komunitní pneumonie v praxi. Používání antibiotik v ambulantní péči v České republice a v Evropě. Možnosti hodnocení kvality preskripce antibiotik.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Kolář Milan, prof. MUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info