Detail programu

Law


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Law
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Law and Jurisprudence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
cíle
Název programu/kurzu:
Law
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je organizován v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou podle uvedeného zákona studenty. Skladba předmětů oboru Právo v celoživotním vzdělávání je shodná s denním studiem magisterského studijního programu Právo a právní věda. Účastníci CŽV absolvují zkoušky a zápočty stejně jako řádní studenti.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Splnění jednotlivých předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Požadované předpoklady
ukončené středoškolské vzdělání doložené úředně ověřenou fotokopií maturitního vysvědčení
Profil absolventa
ukončené středoškolské vzdělání doložené úředně ověřenou fotokopií maturitního vysvědčení
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info