Detail programu

Základy trestní odpovědnosti a trestního procesu, trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých pachatelů


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Law
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Základy trestní odpovědnosti a trestního procesu, trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých pachatelů
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Hlavní část kurzu bude zaměřena na výklad základních principů, na nichž je vystavěno české trestní právo. V rámci první části se výklad tedy bude primárně týkat hlavních podmínek trestní odpovědnosti, tak, jak je stanoví účinný trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.), pozornost bude věnována i oblasti sankcionování trestných činů. V rámci části druhé bude pozornost zaměřena na trestní právo procesní, tedy na základy právní úpravy obsažené v trestním řádu (zák. č. 141/1961 Sb.), zejména na nastínění hlavních zásad trestního řízení a průběhu trestního řízení. Třetí a závěrečná část kurzu bude věnována specifické problematice trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých pachatelů, přičemž budou nastíněny rovněž možnosti zapojení školy do trestního řízení vedeného proti mladistvým, jakož i možnosti participace školy na sankcionování mladistvých pachatelů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je seznámit učitele SŠ a ZŠ se základy trestní odpovědnost a trestního procesu včetně trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých pachatelů.
Požadované předpoklady
Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, zejména učitele právních předmětů, základů společenských věd a výchovy k občanství.
Profil absolventa
Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, zejména učitele právních předmětů, základů společenských věd a výchovy k občanství.
Garant programu/kurzu
Ščerba Filip, doc. JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info