Detail programu

Vizuální programovací jazyky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Vizuální programovací jazyky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Počítačové systémy se v současnosti již uplatňují více či méně ve všech oblastech lidské činnosti a je tak zcela přirozeným požadavkem, aby každý během svého studia získal alespoň základní povědomí o jejich fungování. Jednou ze stěžejních oblastí informatiky (která bohužel bývá na školách často opomíjená) je problematika tvorby software, tedy především algoritmizace a programování. Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit učitele informatiky s možnostmi a omezeními vizuálních programovacích jazyků (Visual Programming Languages, zkráceně VPL). Tyto jazyky se od v praxi běžně používaných programovacích jazyků obvykle odlišují především omezenou množinou základních instrukcí (příkazů), jejich vizuální (často čistě obrázkovou) podobou a vizuálním výstupem programu. Z výše uvedeného vyplývá, že VPL se sice nehodí k vytváření rozsáhlých informačních systémů, ale zato mohou být skvělou volbou při začátcích výuky algoritmizace a programování. V rámci úvodní přednášky budou účastníci seznámeni s historií VPL (Karel, Logo, ?), obecnými možnostmi a omezeními VPL při výuce algoritmizace a programování. Diskutována bude také problematika přechodu od VPL k některému ze v současnosti nejpoužívanějších programovacích jazyků (C++, C#, Java, Python, ?). Následovat bude představení a praktické ukázky her podporujících algoritmické myšlení (LightBot, Robomise, Run Marco, ?) a skutečných VPL (Baltík, Scratch, ?). Značná část kurzu pak bude věnována praktickému řešení úloh zaměřených na pochopení základních programových konstrukcí (proměnné, operátory, větvení, cykly, procedury/funkce) ve vybraných VPL.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je seznámit účastníky s dostupnými vizuálními programovacími jazyky, jejich možnostmi a omezeními při výuce algoritmizace a programování.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Trnečková Markéta, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info