Detail programu

Základy programování v Pythonu


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Základy programování v Pythonu
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Účastníci kurzu se seznámí se základy strukturovaného programování v jazyce Python. Kurz, který je zaměřen především na algoritmizaci, bude probíhat formou přednášek a praktických cvičení. Na přednáškách budou prezentována klíčová témata ze základů programování: proměnná, typ proměnné, podmínky, cykly, funkce. Na cvičeních, které následují vždy po tematickém celku, si účastníci vyzkouší řešení drobných programátorských úkolů, které jsou koncipovány tak, aby je bylo možné snadno zařadit do výuky na středních školách.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy programování v jazyce Python tak, aby jej bylo možné zařadit do výuky na středních školách.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Trnečka Martin, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info