Detail programu

Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
1) Úvodní program anotace: Vyslechnout si nebo si zpracovat? Vstupní aktivita je zaměřena na společné přemýšlení o přednostech a rizicích dvou odlišných přístupů ve vyučování: frontálního výkladu učitele a konstruktivisticky pojaté výuky. Co je přínosem přednášky, co je přínosem výuky, v níž si žáci utvářejí své poznání sami svou prací s informačními zdroji? Úvodní blok cílí na kladení otázek, společné hledání řešení a naladění skupiny, vyzkoušení některých aktivizačních metod a otevření mysli a prostoru pro další témata. 2) Římané v Olomouci anotace: Projdeme si praktickým vzdělávacím programem Římané v Olomouci, v němž si učitelé vyzkouší nejrůznější metody práce s hmotným i písemným pramenem a dozví se mnoho zajímavostí o možné spojitosti Říma a Olomouce a o neopomenutelné práci archeologů ale i historiků. 3) Hmotné prameny a časová osa anotace: Časové ukotvení je nedílnou součástí hodin dějepisu a zároveň také jednou z nejnudnějších částí. Za pomocí netradiční časové osy si vyzkoušíme záživnější formu orientace v dějinách a zároveň se pobavíme o využití hmotných pramenů v badatelsky orientované výuce. 4) Textové prameny a mediální gramotnost anotace: Projdeme si možnosti využití textových pramenů ve výuce dějepisu na názorné ukázce textů z třináctého a čtrnáctého století o smrti Václava III. Prameny v kombinaci s fiktivními texty navíc slouží k rozvíjení klíčových kompetencí a i přes svou zdánlivou neaktuálnost mohou žáky naučit mediální gramotnosti, která je v současné době velice důležitá. 5) Obrazové prameny anotace: Ve starších obdobích byly obrázky a obrazy pro značnou část nečtoucí společnosti důležitým zdrojem informací. Podíváme se, jak vyobrazení z pamfletů a letáků v 16. století promlouvala k tehdejším lidem a jak je lze použít pro porozumění reformaci 16. století. Vyzkoušíme si analýzu zobrazení očistce, prodeje odpustků a Lutherova učení. Postupy rozboru obrazů a konkrétní cvičení s nimi jsou přenositelné i na jiná dějepisná témata. 6) Kriticky na audiovizuální prameny anotace: Filmové ukázky si již získaly nezastupitelné místo v hodinách dějepisu. Společně se naučíme přistupovat k nim jako k historickým pramenům, jejichž analýzou si zvyšujeme vlastní rozpoznávací a kritické schopnosti vzhledem k materiálu. Na praktických ukázkách filmů z padesátých let zjistíme, jak se ideologie odrážela ve filmovém jazyce.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Obecným cílem vzdělávacího programu je vzdělávání pedagogických pracovníků humanitních předmětů, které je zaměřené na posílení jejich kompetencí. Specifickým cílem je pak posílení jejich odborných kompetencí v oblasti historie. Pedagogičtí pracovníci se seznámí s využitím pramenů rozličné povahy a možnosti jejich využití ve výuce dějepisu. Získají odborné kompetence v oblasti didaktiky dějepisu, historie, literatury, filmové vědy a dějin umění. Seznámí se s analýzou a použitím pramenů ve výuce, tak aby sloužili nejen k upevnění dějepisného poznání, ale především k rozvoji klíčových kompetencí.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Prchal Pavlíčková Radmila, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info