Detail programu

Software pro učitele chemie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Software pro učitele chemie
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky (učitele ZŠ a SŠ) s volně dostupným softwarem využitelným při přípravě materiálů pro výuku chemie, popř. dalších přírodovědných předmětů. V průběhu konání kurzu se budou střídat přednášky a praktické cvičení. V úvodní části bude účastník seznámen s přehledem a ukázkou použití volně dostupných programů či webových nástrojů, které lze ve výuce chemie využít.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Dále bude pozornost podrobněji soustředěna na dva programy: program ACD/ChemSketch, který lze využít např. na znázornění chemických vzorců, chemických struktur, chemických rovnic, schémat, laboratorních aparatur; dále pak na program PyMol, který lze využít na 2D a 3D vizualizaci a studium (např. strukturních vlastností) modelových i experimentálních molekul. V rámci výuky programu PyMol bude brán zřetel zejména na biomolekuly (proteiny, nukleové kyseliny, jejich komplexy atd.).
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Zgarbová Marie, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info