Detail programu

Matematika: K čemu je to všechno dobré?


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Matematika: K čemu je to všechno dobré?
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Téma je přirozeně rozděleno na čtyři na sebe navazující úseky. V prvním bloku vyslovíme názor, že matematika hrála podstatnou roli v růstu evropské civilizace. Zkusíme zasadit matematické učivo do historického kontextu a do kontextu rozvoje ostatních přírodních věd. V druhém bloku se podrobněji vrátíme k roli matematiky jakožto jazyka přírodních věd. Ukážeme, které části matematického aparátu jsou dobré k popisu jednotlivých přírodních dějů a procesů - od mechaniky, přes elektřinu a magnetismus, pohyb tekutin, až po kvantovou mechaniku či astrofyziku. Třetí a čtvrtý blok budou sloužit jako taková pedagogická samo-obsluha. Za dvacet let praxe jsem nashromáždil stovky zajímavých příkladů aplikace matematiky v mnoha různých oblastech, počínaje fyzikou, chemií a biologií, přes medicínu, sociologii, historii a psychologii, aplikace v moderním průmyslu, technologiích a výrobě až po dosti esoterické spolupráce s teology. Z této záplavy aplikací dle přání posluchačů jakékoliv vyberu, vysvětlím a blíže okomentuju. Cílem kursu je, aby posluchači už nikdy nemuseli na otázku uvedenou v úvodu odpovídat, že matematika rozvíjí abstraktní myšlení.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem je představit učitelům matematiky, k čemu je dobré všechno to, co by měli studenty naučit.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Fürst Tomáš, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info