Detail programu

Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce)


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce)
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obsahem přednášky je seznámení se zvláštnostmi podnebí měst se zaměřením na studium podnebí v Olomouci a nejbližším okolí. Součástí přednášky je podání základní informace o metodách pozemního termálního monitoringu. Ten umožňuje popsat rozdíly v povrchových teplotách vybraných ploch (pokryvů) v krajině (městské, venkovské, zemědělské atd.) a tudíž i časovou a prostorovou variabilitu režimu teploty vzduchu, která je jedním z hlavních ukazatelů specifik místního (městského) podnebí. Přednáška bude strukturovaná do těchto částí: 1. Městské klima a jeho zvláštnosti. 2. Historie a současnost meteorologických pozorování na území města Olomouce a jejich praktické využití (systém MEMWACS, Metropolitní meteorologický varovný a sledovací systém). 3. Podnebí Olomouce a okolí. 4. Pozemní termální monitoring jako prostředek studia termálního obrazu městské a příměstské krajiny. Praktickou část výuku návštěva meteorologických stanic sítě MESSO (Metropolitní staniční síť Olomouc) a praktická ukázka terénních měření pro potřeby studia místního - městského klimatu (topoklimatu) včetně pozemního termálního monitoringu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Vysoudil Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info