Detail programu

Vyučování zeměpisu v terénu


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Vyučování zeměpisu v terénu
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
1. Terénní výuka jako komplexní vyučovací forma 2. Zásady bezpečné práce v terénu 3. Pomůcky pro vyučování zeměpisu v terénu (GPS navigace, buzoly, meteorologické přístroje, hlukoměr, tematické mapy a plány, pracovní listy, ad.) 4. Zařazení terénní výuky do ŠVP a předmětu zeměpis 5. Průřezový charakter terénní výuky 6. Terénní výuka jako prostředek pro rozvoj různých stránek osobnosti žáka 7. Příklady realizace terénní výuky zeměpisu v urbánním i venkovském prostředí Těsné sepětí školní výuky s reálným prostorem a praxí patří mezi důležité výzvy současného základního a středního školství. Terénní výuka pomáhá žákům k lepšímu a trvalejšímu osvojení poznatků, jedná se o vyučovací formu s výrazným motivačním potenciálem, přirozeně integrující obsah různých vyučovacích předmětů, při které jsou žáci aktivními tvůrci nabývaných kompetencí. Cílem vzdělávacího programu je v úvodní části seznámit učitele se základy terénní výuky geografie, způsoby jejího ukotvení v rámci ŠVP základních škol i gymnázií, stejně jako s riziky a silnými stránkami vyplývajícími z realizace výuky v terénu. Druhá část programu si klade za hlavní cíl představit účastníkům konkrétní aktivity, které lze se žáky realizovat v prostoru města i volné krajiny, v těsné blízkosti školy i v oblastech vzdálenějších. Nedílnou součástí bude seznámení účastníků se základy práce s GPS, měřicími přístroji a dalšími pomůckami.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Hercik Jan, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info