Detail programu

Biochemie kolem nás


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Biochemie kolem nás
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Soubor přednášek mapuje několik tematických okruhů, jejichž výčet včetně hodinové dotace je uveden níže. Kurz nabízí teoretické přednášky i praktická laboratorní cvičení. Celková hodinová dotace kurzu činí 8 h. Součet hodinových dotací jednotlivých tematických okruhů přednášek a cvičení přesahuje celkovou časovou dotaci kurzu, což umožňuje zohlednit preference zaměření zájemců o vzdělávací program. Tematické okruhy - přednášky: - Biochemie ukrytá ve včelích produktech (1 h) - Rostliny ve stresu (1 h) - Protilátky - multifunkční molekuly propojující biologii a chemii (2 h) - GMO versus šlechtění - Různými cestami ke stejnému cíli aneb Jak bioinformatika, molekulární biologie a biochemie tvoří budoucnost (2 h) - Enzymy a jejich nezastupitelná role v metabolických reakcích (2 h) - Jak získává naše tělo energii (2 h) Tematické okruhy - laboratorní cvičení: - Enzymy v praxi (2 h) - Izolace DNA (banán, jahoda) (1 h) - Pokusy s domácími prostředky zaměřené na problematiku spojenou s biochemií (2 h)
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Luhová Lenka, doc. RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info