Detail programu

Video ve výuce


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Video ve výuce
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Výukový program je koncipován pro rozvoj současné výuky jakéhokoli předmětu ZŠ, gymnázia a SOŠ prostřednictvím běžně dostupných zdrojů videoprogramů a nástrojů na jejich editaci a jejich správného využití ve výuce. Video je efektivním nástrojem pro názorné vysvětlení učiva ve vyučovací hodině a díky prudkému rozvoji a demokratizaci výpočetní techniky je dostupný a využitelný každému vyučujícímu. Formou praktických ukázek, cvičení a diskusí se účastníci kurzu seznámí s aktuální rolí videa ve výuce a naučí se vytvářet vlastní videa posloupností jednoduchých kroků. Účastníkům budou představeny praktické ukázky modelové výuky s využitím videa vycházející z kurikul vyučovacích předmětů na základních a středních školách. Obsah programu je rozdělen na pět navazujících dílčích bloků: 1. O videu - základní informace o formátech, objemech dat, autorských právech, metod zapojení do výuky 2. Kde najít vhodné zdroje pro tvorbu videa do výuky? 3. Tvorba videa v přípravě výuky - jak stáhnout video, jak editovat (stříhat, spojovat), jak upravit zvuk (ztlumit, přidat, namluvit, vč. bank hudby), jak přidat svoje fotky, svoje videa, svoje prezentace, svoje titulky, jak video exportovat 4. Tvorba videozáznamu vlastní výuky a její úprava 5. Praktické úkoly s videem a jejich řešení Všechny bloky programu budou probíhat v gesci Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, renomovaném geoinformatickém a kartografickém pracovišti. Zkušení lektoři provedou celou výuku co nejnázorněji, s využitím ukázek z již realizované výuky. Jednotlivé bloky budou probíhat ve specializovaných učebnách Katedry geoinformatiky (3D laboratoř, mapovna, GIS učebna), kde účastníci kurzu můžou nalézt další inspiraci pro zefektivnění své výuky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info