Detail programu

Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia)


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Program k rozšíření odborné kvalifikace
Vzdělávací cíle skupiny programů:
.
Název programu/kurzu:
Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia)
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Vzdělávací program je určen učitelům druhého stupně základní školy, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kteří chtějí rozšířit aprobaci o předmět Geografie/Zeměpis. Výuka proběhne kombinovanou formou, tj. kombinací prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek. Převážná část výuky proběhne distanční formou doplněnou o prezenční tutoriály v rozsahu 5 až 10 hodin za semestr. Testování a zkoušení proběhne výlučně formou prezenčních testů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Absolventi vzdělávacího programu rozšíří svoji odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět Zeměpis na 2. stupni ZŠ podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Smolová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info