Detail programu

LOUIS - výuka přenositelných kompetencí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Science
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
.
Název programu/kurzu:
LOUIS - výuka přenositelných kompetencí
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem tohoto workshopu je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro posílení rozvoje přenositelných kompetencí ve vlastní výuce ve vazbě na profil absolventa, a to implementací nástroje LOUIS v podmínkách vysokoškolského vzdělávání na UP. Rovněž budou demonstrovány přínosy implementace tohoto nástroje a možnosti jeho využití při kurikulárním designu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je, aby účastníci pochopili výhody vymezení výsledků učení v podobě progresivních deskriptorů s využitím nástroje LOUIS, aby si uvědomili přínos jejich implementace pro vyučující, studenty a instituci a aby v rámci praktické části workshopu tyto deskriptory implementovali do vlastní výuky. Za tím účelem e potřeba, aby si každý účastník na workshop přinesl sylabus jednoho nebo dvou předmětů, s nimiž bude pracovat.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info