Detail programu

Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - osobnostní rozvoj
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy zaměřené na osobností rozvoj pracovníků UP.
Název programu/kurzu:
Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na poskytnutí základních informací o nabídce služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: poslání a nabídka služeb Centra; personální složení Centra a kontakty; legislativní zajištění studia studentů se specifickými potřebami; financování studia studentů se specifickými potřebami.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Garant programu/kurzu
Pastieriková Lucia, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info