Detail programu

Student s omezením hybnosti


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Student s omezením hybnosti
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na popis studenta s omezením hybnosti, specifika komunikace a práce s nimi, jeho specifické potřeby a nabídku služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty s omezením hybnosti.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: student s omezením hybnosti na VŠ; komunikace se studentem s omezením hybnosti; přístup k osobám s omezením hybnosti; princip podpory a základní pravidla asistence, pomůcky.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Garant programu/kurzu
Pastieriková Lucia, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info