Detail programu

Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: Student se zrakovým postižením; Úvod do prostorové orientace osob se zrakovým postižením, základy průvodcovství; Pomůcky pro prostorovou orientaci, tyflografika; Zahraniční trendy, mentální mapování prostoru; Od teorie k praxi orientace v prostoru; Vodicí pes a jeho úloha v životě člověka se zrakovým postižením, výcviková střediska vodicích psů; Techniky pohybu bez hole, průvodcovství, chůze s bílou holí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: " Student se zrakovým postižením o Osoba se zrakovým postižením, zrakové vady, etiologie, důsledky zrakového postižení. o Specifika komunikace s osobou se zrakovým postižením. o Student se zrakovým postižením a jeho potřeby na vysoké škole v rámci průvodcovských služeb, pomůcky a podpůrná zařízení. " Úvod do prostorové orientace osob se zrakovým postižením, základy průvodcovství o Průvodcovské služby a výcvik prostorové orientace osob se zrakovým postižením z pohledu legislativy o Základy průvodcovství, samostatná chůze bez použití pomůcek (trailing, bezpečnostní držení, atd.) o Průvodcovství v praxi (interiér, exteriér) " Pomůcky pro prostorovou orientaci, tyflografika o Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb (specifikace, ceny, jak je lze získat, atd.) o Tyflografika, hmatové mapy a plány, orientační body a znaky o Tvorba tyflografického zobrazení v praxi (obrázek, hmatový plán, taktilní mapa) " Zahraniční trendy, mentální mapování prostoru o Prezentace vytvořené tyflografiky o Zahraniční trendy a novinky v prostorové orientaci a samostatném pohybu osob se zrakovým postižením o Mentální mapování prostoru osob se zrakovým postižením, specifika percepce a představivosti " Od teorie k praxi orientace v prostoru I. o Samostatná chůze s pomůckami (bílá hůl, vodicí linie, atd.), techniky chůze s bílou holí o Orientace s bílou holí v interiéru a v exteriéru o Analýza libovolné trasy (popis trasy, vytyčení orientačních bodů a znaků) " Od teorie k praxi orientace v prostoru II. o Tvorba itineráře trasy o Upevňování dovedností z předchozích lekcí (techniky pohybu bez hole, průvodcovství, chůze s bílou holí) " Vodicí pes a jeho úloha v životě člověka se zrakovým postižením, výcviková střediska vodicích psů " Upevňování dovedností z předchozích lekcí (techniky pohybu bez hole, průvodcovství, chůze s bílou holí)
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Garant programu/kurzu
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info