Detail programu

Student se sluchovým postižením


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Student se sluchovým postižením
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na popis studenta se sluchovým postižením, specifika jeho komunikace a studia, jeho specifické potřeby a nabídku služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty se sluchovým postižením.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: zásady komunikace se studenty se SP; vliv sluchového postižení na komunikaci a studium (nedoslýchaví, neslyšící studenti); zásady komunikace s nedoslýchavým nebo neslyšícím studentem; podpora, pomůcky a služby pro studenty se sluchovým postižením.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Garant programu/kurzu
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info