Detail programu

Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy pro studenty UP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Poskytnutí základních informací z vybraných oblastí. Přiblížení nabídky služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami.
Název programu/kurzu:
Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: Student se zrakovým postižením a jeho aktuální potřeby vzhledem k přístupnosti studia Uvedení do tématu adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Digitalizace jako služba a její specifika Metodika úpravy textů pro studenty se zrakovým postižením, základní zásady, pravidla, postupy, typy úprav Od teorie k praxi přístupného textu
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: " Student se zrakovým postižením a jeho aktuální potřeby vzhledem k přístupnosti studia o Osoba se zrakovým postižením, zrakové vady, etiologie, důsledky zrakového postižení o Specifika komunikace s osobou se zrakovým postižením o Student se zrakovým postižením a jeho potřeby na vysoké škole, služby centra, pomůcky a podpůrná zařízení " Uvedení do tématu adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením o Tyflografika, zvětšený černotisk, digitalizovaný dokument o Čtení a psaní Braillova písma, tvorba tyflografického obrázku " Digitalizace jako služba a její specifika o Organizace poskytující služby osobám se zrakovým postižením o Služba digitalizace pro osoby se zrakovým postižením v ČR, služba v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami UPOL o Knihovny pro zrakově postižené uživatele, knihovní brána, vyhledávání, jak si student se zrakovým postižením vyžádá knihu, situace z praxe o Praktické seznámení s knihovní bránou, možnostmi služeb knihoven, domácí úkol o Legislativa digitalizovaných knih pro zrakově postižené uživatele " Metodika úpravy textů pro studenty se zrakovým postižením, základní zásady, pravidla, postupy, typy úprav I. o Ukázka digitalizované knihy - zvětšená podoba, se značkami o Seznámení s metodikou digitalizovaných dokumentů, formální podoba textu o Specifika úprav jazykových učebnic (označováním lekcí, cvičení atp.), učebnic matematických, technického charakteru o Zdigitalizovaný text a fungování odečítače obrazovky, ukázka jaws. " Metodika úpravy textů pro studenty se zrakovým postižením, základní zásady, pravidla, postupy, typy úprav II. " Od teorie k praxi přístupného textu o Jak pracovat s dokumentem, který není přístupný v elektronické podobě, skenování (typy skenerů, jak nejlépe skenovat, při jakém nastavení, apod.), praktická ukázka o Seznámení s finereaderem, jeho úloha při digitalizaci, praktické seznámení, úskalí finereaderu, domácí úkol o Digitalizace pdf o Úpravy v poznámkovém bloku, úpravy ve wordu o Postupy u některých složitějších (netypických) knih/dokumentů, příklady o Obecné tipy pro zefektivnění práce, domácí úkol se zpětnou vazbou letora " Od teorie k praxi přístupného textu o Další sotfware využívaný při digitalizaci (grafický editor, oříznutí obrázku, změna jasu/kontrastu, rozlišení; použití pdfill u netypických pdf; aj.) o Praktická část práce s dokumenty " Závěrečné setkání
Požadované předpoklady
Kurz je určen studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info