Detail programu

Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy pro studenty UP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Poskytnutí základních informací z vybraných oblastí. Přiblížení nabídky služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami.
Název programu/kurzu:
Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: Student se zrakovým postižením Úvod do prostorové orientace osob se zrakovým postižením, základy průvodcovství Pomůcky pro prostorovou orientaci, tyflografika Zahraniční trendy, mentální mapování prostoru Od teorie k praxi orientace v prostoru Vodicí pes a jeho úloha v životě člověka se zrakovým postižením, výcviková střediska vodicích psů Techniky pohybu bez hole, průvodcovství, chůze s bílou holí
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: " Student se zrakovým postižením o Osoba se zrakovým postižením, zrakové vady, etiologie, důsledky zrakového postižení. o Specifika komunikace s osobou se zrakovým postižením. o Student se zrakovým postižením a jeho potřeby na vysoké škole v rámci průvodcovských služeb, pomůcky a podpůrná zařízení. " Úvod do prostorové orientace osob se zrakovým postižením, základy průvodcovství o Průvodcovské služby a výcvik prostorové orientace osob se zrakovým postižením z pohledu legislativy o Základy průvodcovství, samostatná chůze bez použití pomůcek (trailing, bezpečnostní držení, atd.) o Průvodcovství v praxi (interiér, exteriér) " Pomůcky pro prostorovou orientaci, tyflografika o Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb (specifikace, ceny, jak je lze získat, atd.) o Tyflografika, hmatové mapy a plány, orientační body a znaky o Tvorba tyflografického zobrazení v praxi (obrázek, hmatový plán, taktilní mapa) " Zahraniční trendy, mentální mapování prostoru o Prezentace vytvořené tyflografiky o Zahraniční trendy a novinky v prostorové orientaci a samostatném pohybu osob se zrakovým postižením o Mentální mapování prostoru osob se zrakovým postižením, specifika percepce a představivosti " Od teorie k praxi orientace v prostoru I. o Samostatná chůze s pomůckami (bílá hůl, vodicí linie, atd.), techniky chůze s bílou holí o Orientace s bílou holí v interiéru a v exteriéru o Analýza libovolné trasy (popis trasy, vytyčení orientačních bodů a znaků) " Od teorie k praxi orientace v prostoru II. o Tvorba itineráře trasy o Upevňování dovedností z předchozích lekcí (techniky pohybu bez hole, průvodcovství, chůze s bílou holí) " Vodicí pes a jeho úloha v životě člověka se zrakovým postižením, výcviková střediska vodicích psů " Upevňování dovedností z předchozích lekcí (techniky pohybu bez hole, průvodcovství, chůze s bílou holí)
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info