Detail programu

Univerzita 3. věku - Základní kurz


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Základní kurz
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
U3V představuje specifickou vzdělávací příležitost pro seniory, resp. populaci 60+, a osoby v invalidním důchodu, která představuje kvalitní nabídku smysluplného trávení volného času, nabízí výukové, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity. Tyto aktivity směřují k uspokojení osobních zájmů jedince, k rozvoji jeho osobnosti a k celkovému zvýšení, resp. udržení kvality života. Vzhledem k tomu, že se jedná o zájmové, nekvalifikační studium, nezískává absolvent žádnou profesní kvalifikaci či specializaci, ba ani vysokoškolské vzdělání, přestože je vzdělávání poskytováno na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni. Absolventi programu se dostatečně orientují ve vzdělávacím prostředí vytvořeném univerzitou. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v (sebe)vzdělávání, v rozvíjení svých osobnostních kompetencí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a zvýšení jejich funkční gramotnosti.
Požadované předpoklady
Předpokladem pro přijetí ke studiu na U3V je věk 60+, případně přiznání invalidního důchodu a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Předpokladem pro přijetí ke studiu na U3V je věk 60+, případně přiznání invalidního důchodu a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Pospíšilová Helena, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info