Detail programu

Univerzita 3. věku - Společenské vědy


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Společenské vědy
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Absolvent nástavbového kurzu U3V Společenské vědy je vybaven základními teoretickými znalostmi z oblasti sociálních věd, tedy oborů a disciplín zabývajících se obecně člověkem a společností a také teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů. V každém semestru se studenti podrobněji seznámí s některou z vybraných společenskovědních disciplín. Mezi nejoblíbenější patří tradičně především témata z oblasti psychologie, sociologie, andragogiky, antropologie, ekonomie, filozofie, religionistiky, práva a politologie.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti společenských věd.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Vévodová Šárka, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info