Detail programu

Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Absolvent nástavbového kurzu U3V Kapitoly z českých dějin je vybaven základními teoretickými znalostmi z oblasti českých dějin. Absolventi tohoto modulu U3V si např. osvojí základní znalosti z českých dějin od raného středověku do 20. století, včetně odrazu v regionální historii se zaměřením na politické, hospodářské i kulturní dějiny. Součástí programu jsou také odborné exkurze a komentované prohlídky, např. do historických objektů a vycházky po památkách Olomouce.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti českých dějin.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Pospíšilová Helena, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info