Detail programu

Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Absolvent nástavbového kurzu U3V Nové trendy v přírodních vědách je vybaven základními teoretickými znalostmi v oblasti přírodních věd. Specializovaný běh U3V reflektuje aktuální dění v přírodních vědách. Kromě přednášek posluchači absolvují i cvičení v laboratořích, kde si ověřují své teoretické znalosti z přednášek. Kromě oborů jako je optika či fyzika jsou probírána i témata z geoinformatiky a astronomie.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí a dovedností v oblasti výzkumu a nových trendů v přírodních vědách.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Pospíšilová Helena, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info