Detail programu

Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Absolvent nástavbového kurzu U3V Člověk ve zdraví a nemoci je vybaven základními teoretickými znalostmi v oblasti zdraví, nemoci a medicíny. Specializovaný běh U3V podává posluchačům informace o fyziologických a vybraných patologických dějích v lidském těle, jejich hodnocení a sledování vzhledem k zajištění prevence a předcházení patologických stavů. Zaměřujeme se na problematiku nejen nemocí a stáří, ale i na problematiku významu celého lidského života a vztahu všech generací. Témata jsou konkrétní, komentují i nejnovější diagnostické a léčebné metody a objasňují základní význam ukazatelů nemocí tak jak je podávají výsledky biochemických a instrumentálních vyšetření.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti zdraví, nemoci a medicíny.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Kolář Milan, prof. MUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info