Detail programu

Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Absolvent nástavbového kurzu U3V Pohyb - cesta za zdravím je vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tělovýchovných a pohybových aktivit. Obsah přednášek je směřován do oblasti zdravého stárnutí (health aging) v kontextu biologických zákonitostí. Absolventi si osvojí poznatky o biologických zákonitostech a teoriích stárnutí, heterogenitě seniorů, výživové zákonitosti, regresních změn v organismu, včetně prevence regresních změn. Absolventi získají základní dovednosti v oblasti pohybového chování a pohybových programů a aktivizačních přístupů. Praktická výuka se realizuje indoor (např. v tělocvičně) nebo outdoor (venku) a tematicky je zaměřena především na rozvoj koordinačních schopností; nácvik správného dýchání, které rozvíjí dýchací funkce a přispívá k relaxaci; cvičení pro správné držení těla a uvolnění; psychomotorická cvičení, cvičení s prvky jógy a tai chi; relaxační cvičení pro navození psychického a fyzického uvolnění, včetně nordic walking. Veškerá praktický výuka je realizována odborníky, s ohledem na zdravotní a funkční stav seniorů a v kontextu přesvědčení "kalogathia" - harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí a dovedností v oblasti tělovýchovných a pohybových aktivit.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Přidalová Miroslava, doc. RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info