Detail programu

Kurz českého znakového jazyka


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - osobnostní rozvoj
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy zaměřené na osobností rozvoj pracovníků UP.
Název programu/kurzu:
Kurz českého znakového jazyka
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: komunikace s osobami se sluchovým postižením; intenzivní výuka českého znakového jazyka; kultura Neslyšících; konverzace v českém znakovém jazyce; využívání mobilní aplikace, publikace a internetové stránky na samostudia českého znakového jazyka. Obsah kurzu: teorie znakového jazyka a kultura Neslyšících; praktický nácvik komunikace - základy českého znakového jazyka a prstové abecedy (jednoruční i obouruční). Společenské fráze, oslovení, pozdravy, omluvy. Časové údaje, číslovky, dny v týdnu, měsíce. Roční období, počasí a barvy. Osoby - rodina (pojmenování členů rodiny), zaměstnanci. Denní režim. Činnosti - výběr nejfrekventovanějších sloves. Oblečení a části těla - zdraví a nemoc. Město, škola a kultura. Zařízení bytu, kanceláře, potřeby každodenní činnosti. Potraviny a nápoje. Vlastnosti, protiklady a koníčky (zájmy).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem tohoto kurzu je zvýšení kompetencí akademických i ostatních pracovníků UP, podílejících se na organizaci studia a studijních záležitostí studentů se sluchovým postižením, v komunikaci s těmito studenty. Důraz bude kladen zejména na praktickou stránku komunikace, a to pomocí základů českého znakového jazyka, prstové abecedy dle komunikačních systémů uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Kurz bude veden interaktivním způsobem s využitím teoretické i praktické výuky o českém znakovém jazyce.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP), a další zájemce.
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP), a další zájemce.
Garant programu/kurzu
Pastieriková Lucia, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info