Detail programu

Úvod do římského práva


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Krátké kurzy pro seniory
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Úvod do římského práva
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
V první části kurzu přednášející stručně shrne význam, vývoj a právní prameny římského práva a ve druhé části pak budou probírány jednotlivé instituty římského práva, pokud možno tak, že nejprve bude uveden praktický příklad, pak budou stručně představeny teoretické znalosti, které se k tomuto příkladu vztahují, a pak bude prezentováno řešení. "Právníka totiž podle mého názoru nedělá pěkné sako nebo doslovná znalost platných předpisů, ale schopnost rychle a správně řešit praktické příklady," říká Petr Dostalík z katedry teorie práva a právních dějin.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem tohoto specializovaného jednosemestrálního kurzu je poukázat na význam římského práva a formovat tak právní myšlení posluchačů.
Požadované předpoklady
Věk 60+, případně přiznání invalidního důchodu. Absolvování základního kurzu U3V.
Profil absolventa
Věk 60+, případně přiznání invalidního důchodu. Absolvování základního kurzu U3V.
Garant programu/kurzu
Papoušková Zdenka, JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info