Detail programu

Psychosociální studia - rozšiřující kurz 1


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Krátké kurzy pro seniory
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Psychosociální studia - rozšiřující kurz 1
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obsahem rozšiřujícího kurzu U3V Psychosociální studia jsou vybraná témata, která navazují na témata ze specializovaného běhu Psychosociálních studií. Jedná se zejména o témata cesta ke zdraví v psychosomatickém kontextu, sebezkušenostní nácvik relaxačních technik, praktické řešení náročných komunikačních situací, rodina jako systém či Eriksonova periodizace životního běhu.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti psychosociálních studií.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Vávrová Petra, PhDr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info