Detail programu

Společenské uplatnění výsledků VaV na UP


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj v oblasti projektového řízení u pracovníků UP.
Název programu/kurzu:
Společenské uplatnění výsledků VaV na UP
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Chtěli byste lépe definovat, co je Vaším produktem a jak ho analyzovat a vylepšit, aby měl co nevyšší společenský dopad? Ať už je tímto produktem přednáška, metoda, znalost nebo technické řešení, dozvíte se, jak jej vyvíjet, aby byl pro odběratele lepší a zajímavější a také jak pomoci světu, Univerzitě Palackého v Olomouci a sobě být úspěšnějšími. Provedeme Vás také zákony a vnitřními normami, které se vašich produktů dotýkají. Nabídneme Vám pomocnou ruku při společenském uplatnění Vašich výsledků. Účastník se dozví: " vysvětlení základních pojmů (LEANCanvas, autorské dílo, vynález, patent, ochranná známka, průmyslová vzor, užitný vzor, původce, atd. ); " jaké jsou role v procesu, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance, jaká je role univerzity, jak postupovat aby nebyl porušen zákon a výsledek VaV nebyl zneužit třetí stranou; " kam se může obrátit o pomoc.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Analýza společenské uplatnitelnosti výsledků. Znalost o právech a povinnostech zaměstnance UP v procesu oznámení o vytvoření průmyslového vlastnictví. Znalost jednotného postupu při zajišťování ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví vzniklých na UP.
Požadované předpoklady
Program je určený pro zaměstnance UP.
Profil absolventa
Program je určený pro zaměstnance UP.
Garant programu/kurzu
Auinger Filip, Ing.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info