Detail programu

Univerzita 3. věku - Lidová kultura na Hané


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Lidová kultura na Hané
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Specializovaný kurz se bude věnovat jednotlivým dílčím složkám lidové kultury etnografického (národopisného) regionu Hané a jeho blízkého okolí. Posluchači se v přednáškách seznámí s problematikou územního rozsahu hanáckého regionu, s nástinem vývoje národopisného zájmu o Hanou, s tradičním zaměstnáním a obživou, s lidovým stavitelstvím a vesnickým sídlem, s lidovým krojem a odíváním, s výtvarnou kulturou, s lidovými obřady, obyčeji a zvyky, ale také se slovesným, hudebním a tanečním folklorem. Součástí specializovaného kurzu budou samozřejmě i návštěvy vybraných národopisných akcí a památek, muzeí s národopisnými výstavami či expozicemi a v neposlední řadě také muzeí v přírodě (skanzenů).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti lidové kultury etnografického (národopisného) regionu Hané a jeho blízkého okolí.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info