Detail programu

Univerzita 3. věku - Jak spokojeně žít a pečovat o své zdraví?


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Univerzita 3. věku
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Jak spokojeně žít a pečovat o své zdraví?
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je zaměřen teoreticky a prakticky. Posluchači budou seznámeni a naučí se, jak správně hodnotit svůj somatický stav vzhledem ke svému zdraví, budou mít znalosti o výživových specifikách vyššího věku, budou si umět sestavit jídelníček přiměřený ke svým potřebám s ohledem na zdraví a prevenci nemocí. Posluchači v péči o tělo a psychiku poznají sílu a blahodárný účinek aromaterapie, jak po stránce vědomostní, tak i prakticky na vlastním těle a v přírodě, budou seznámeni s benefity tělesného pohybu v jejich každodenním životě pro svůj věk, jaké kompenzační pomůcky mohou použít v případě poškození a bolestech podpůrně-pohybového aparátu. Naučíme Vás a prakticky si vyzkoušíte poznatky z první pomoci a budete vědět, jak se zachovat v případě vzniku mimořádné události, jak pomoci sobě i druhým osobám. Nedílnou součástí programu je seznámit posluchače, jak se máme starat o své blízké v domácím prostředí, jak máme a můžeme komunikovat, jako pacienti ve zdravotnickém zařízení a jaké máme možnosti v péči o naše zdraví vzhledem k našemu zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti péče o své zdraví, a to jak po teoretické, tak i praktické stránce.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, řádné absolvování základního nebo nástavbového kurzu U3V při UP v Olomouci, ev. absolvování VŠ a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na základní kurz U3V).
Garant programu/kurzu
Kopecký Miroslav, doc. PaedDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info