Detail programu

Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na následující oblasti: " popis osoby se ZP (sluchové postižení, zrakové postižení, narušená komunikační schopnost, omezení hybnosti, specifické poruchy učení, porucha autistického spektra, psychické onemocnění, kombinované vady a mentální postižení); " komunikace a uplatňovaný přístup k osobám se ZP; " student se specifickými potřebami na vysoké škole; Obsah kurzu: " vymezení základní terminologie a jednotlivých kategorií osob se ZP; " specifika jednání a komunikace s osobami se ZP; " podpora, pomůcky a služby určené pro osoby se ZP; " obtíže, s nimiž se student se specifickými potřebami na vysoké škole nejčastěji potýká; " základy průvodcovství u osob se zrakovým postižením; " základy českého znakového jazyka; " představení alternativní a augmentativní komunikace (AAK).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem tohoto kurzu je zvýšení kompetencí akademických i ostatních pracovníků UP, podílejících se na organizaci studia a studijních záležitostí studentů se specifickými potřebami v komunikaci s těmito studenty. Důraz bude kladen na získání základního vhledu do jednotlivých kategorií osob se ZP a jejich specifik. Absolventi si osvojí základní zásady komunikace s těmito osobami a lépe se budou orientovat v jejich potřebách.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Garant programu/kurzu
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info