Detail programu

Světové dějiny 20. století


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Světové dějiny 20. století
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz U3V Světové dějiny 20. století bude zaměřen na výklad a analýzu vybraných kapitol světových dějin 20. století od vzniku 1. světové války do současnosti. Cílem kurzu je seznámení studentů s historickým vývojem v období 20. století, významnými historickými dokumenty a postavami evropské historie, evropské integrace po 2. světové válce a současnými konflikty a problémy vyplývající z historického vývoje Evropy a světa. Témata: 1. První světová válka a poválečná podoba Evropy a světa 2. Revoluční proměny Ruska 3. Světová hospodářská krize a zhoršování mezinárodní situace ve 30. letech 20. století 4. Druhá světová válka a její důsledky 5. Sovětský svaz a jeho mocenský blok po 2. světové válce 6. Západ a třetí svět po 2. světové válce 7. Ohniska konfliktů v poválečném světě 8. Krize a pád sovětského mocenského bloku 9. Evropa a svět na přelomu 20: a 21. století 10. Věda, technika a kultura ve 20. století
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Po absolvování předmětu budou účastníci kurzu schopni, objasnit základní mezníky vývoje významných států 20. století a najít v tomto vývoji základní shody a rozdíly, vysvětlit příčiny, klady a úskalí evropské integrace, charakterizovat nejvýznamnější mezníky a vybrané osobnosti světových dějin 20. století a posoudit jejich význam.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Kopeček Pavel, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info