Detail programu

Univerzita 3. věku - Moderní technologie pro seniory


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Univerzita 3. věku - Moderní technologie pro seniory
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Prakticky zaměřený program, ve kterém se účastníci seznamují s moderními technologiemi využitelnými v rámci života seniora. Účastníci se naučí využívat počítač (notebook), a také dotyková zařízení, jako jsou chytrý telefon (smartphone) a tablet na základní uživatelské úrovni. Další část programu je zaměřena na využití konkrétních aplikací na těchto zařízeních. Důraz je kladen na jednoduchost, efektivitu, a hlavně praktickou použitelnost v běžném každodenním životě seniora.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem studijního programu je poskytnout vzdělávání zaměřené na využití moderních technologií využitelných v rámci každodenního života seniora. Studium je určeno pro kohokoliv, kdo má zájem o danou problematiku. Žádné předchozí zkušenosti v řešené oblasti nejsou požadovány. Účastníci studijního programu získají znalosti a dovednosti potřebné pro práci s počítačem a dotykovými zařízeními na základní uživatelské úrovni, a také konkrétními aplikacemi na těchto zařízeních.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Dragon Tomáš, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info