Detail programu

Zaměstnávání zahraničních pracovníků na UP


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Zaměstnávání zahraničních pracovníků na UP
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz seznámí účastníky s problematikou zaměstnávání cizích státních příslušníků z EU i ze třetích zemí. Vysvětlí specifické požadavky vyplývající z platné legislativy ČR a EU a povinnosti vedoucích pracovníků při zaměstnávání obou skupin cizinců na UP.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
1. Pochopení dané problematiky s ohledem na zvýšenou administrativní, finanční a časovou zátěž ve srovnání s běžnou praxí zaměstnávání českých státních příslušníků. 2. Seznámení se s podmínkami přijetí zahraničních zaměstnanců ve vztahu k projektům řešeným na UP již ve fázi přípravy.
Požadované předpoklady
Program je určen pro zaměstnance UP.
Profil absolventa
Program je určen pro zaměstnance UP.
Garant programu/kurzu
Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info