Detail programu

Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz poskytuje stručný úvod do práva, podrobný výklad vybraných institutů práva VŠ a přehled důležitých agend veřejných VŠ. Účastníkům poskytne vodítko pro rozlišení, kdy se pohybují v rovině práva soukromého (kde mohou činit, co zákon nezakazuje) a práva veřejného (kde mohou naopak činit jen to, co jim zákon dovoluje) a základní přehled agend VŠ.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
1. Představení veřejné VŠ ve světě práva jako právnickou osobu vystupující jak v rovině práva soukromého (např. při uzavírání smluv), tak veřejného (např. přijímací řízení). 2. Seznámení se základy práva veřejných VŠ a vybraných institutů zákona o VŠ. 3. Přiblížit vzájemná práva a povinnosti vedoucích pracovnic/pracovníků směrem a zaměstnancům jimi vedených a nabídnout základní přehled některých agend veřejných VŠ.
Požadované předpoklady
Program je určen pro zaměstnance UP, především vedoucí pracovníky.
Profil absolventa
Program je určen pro zaměstnance UP, především vedoucí pracovníky.
Garant programu/kurzu
Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info