Detail programu

Contract cheating neboli práce psané na zakázku - dopady, rizika a nástrahy


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Contract cheating neboli práce psané na zakázku - dopady, rizika a nástrahy
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Práce psané na zakázku jsou jedním z mnoha typů akademických prohřešků, kterých se studenti dopouštějí. I přes to, že tento problém je známý a hojně diskutovaný mezi akademiky, bližší informace se ke studentům dostávají jen zřídka. Přitom právě studenti jsou nejohroženější skupinou, jež mohou těžce doplatit na to, pokud se contract cheatingu dopustí. V tomto workshopu se studenti seznámí s celou problematikou, možnými dopady důsledky a riziky při objednávání prací na zakázku.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou contract cheatingu a jeho nástrah. V současné době se ke contract cheatingu v ČR přiznává asi 8 % studentů. Ne všichni jsou si ale vědomi toho, co tento druh podvádění může sebou nést za následky. Kromě možného odhalení a trestu ze strany disciplinární komise mohou být studenti v budoucnu také vydíráni či jinak zastrašováni. Mezi další problémy spojenými s psaním prací na zakázku jsou nekvalitní zpracování, věcné chyby či plagiátorství.
Požadované předpoklady
Program je určen studentům Univerzity Palackého v Olomouci
Profil absolventa
Program je určen studentům Univerzity Palackého v Olomouci
Garant programu/kurzu
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info