Detail programu

Společnost a umění - 20. století


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Společnost a umění - 20. století
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Jednoletý odborný program nabízí kapitoly z českých dějin umění v provázanosti s evropskými (euro-americkými) dějinami hospodářských, mocensko-politických a ideologických proměn. Program sleduje - v dlouhém čase a z pohledu historika obecných dějin - reflexi těchto proměn výtvarným uměním. To vše s důrazem na středoevropský prostor a české země (Československo, Česká republika) včetně exilu. S osobnostmi české a česko-německé výtvarné scény se pomyslně pohybujeme Vídní, navštívíme Mnichov, Drážďany, Berlín a nejvíce času strávíme s českými umělci v Paříži. Neopomeneme ani americkou zkušenost. Součástí kursu jsou exkurze do vybraných galerií, muzeí, sbírek či ateliérů a informace o současném českém aukčním trhu (umění a investice).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí ve vztahu: společnost - kultura - výtvarné umění.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Barteček Ivo, prof. PhDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info