Detail programu

Člověk ve zdraví a nemoci


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Člověk ve zdraví a nemoci
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem přednášek pořádaných Lékařskou fakultou Univerzity Palackého je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti fyziologických a vybraných patologických dějích v lidském těle. Společně s předními odborníky z oboru medicíny se zaměříme se na problematiku nejen nemocí a stáří, ale i na problematiku významu celého lidského života. Vybraná témata budou konkrétní a budou reflektovat současné zdravotnictví.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto modulu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti zdraví, nemoci a medicíny.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Kolář Milan, prof. MUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info