Detail programu

Světové dějiny 20. století


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Světové dějiny 20. století
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program bude zaměřen na výklad a analýzu vybraných kapitol světových dějin 20. století od vzniku 1. světové války do současnosti. Cílem je seznámení účastníků s historickým vývojem v období 20. století, významnými historickými dokumenty a postavami evropské historie, evropské integrace po 2. světové válce a současnými konflikty a problémy vyplývající z historického vývoje Evropy a světa.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Po absolvování předmětu budou účastníci kurzu schopni, objasnit základní mezníky vývoje významných států 20. století a najít v tomto vývoji základní shody a rozdíly, vysvětlit příčiny, klady a úskalí evropské integrace, charakterizovat nejvýznamnější mezníky a vybrané osobnosti světových dějin 20. století a posoudit jejich význam.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Kopeček Pavel, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info