Detail programu

Lidová kultura na Hané


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Univerzita třetího věku (U3V)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Odborné programy U3V
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kultivace osobnostních kompetencí seniorů.
Název programu/kurzu:
Lidová kultura na Hané
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Odborný program se bude věnovat jednotlivým dílčím složkám hmotné (materiální) lidové kultury národopisného regionu Hané a jeho blízkého okolí. Posluchači se na přednáškách seznámí mj. s problematikou územního rozsahu hanáckého regionu, s nástinem vývoje národopisného zájmu o Hanou, s tradičním zaměstnáním a obživou, s lidovým stavitelstvím a vesnickým sídlem, s lidovým krojem a odíváním nebo s lidovou stravou. Součástí budou i návštěvy vybraných národopisných akcí a památek, muzeí s národopisnými výstavami či expozicemi a v neposlední řadě také prohlídka vybraných muzeí v přírodě (skanzenů). Na tento program volně naváže v následujícím akademickém roce program, který se bude věnovat nehmotné (nemateriální) lidové kultuře na Hané. Posluchač se v něm seznámí s lidovými obřady, obyčeji a zvyky, výtvarnou kulturou, ale také se slovesným, hudebním a tanečním folklorem.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Hlavním cílem tohoto kurzu U3V je saturace (uspokojení) vzdělávacích potřeb osob ve vyšším věku a kultivace jejich vědomostí v oblasti lidové kultury etnografického (národopisného) regionu Hané a jeho blízkého okolí.
Požadované předpoklady
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Profil absolventa
Věk 60+ nebo invalidní důchod, střední nebo vysokoškolské vzdělání a splnění nezbytných formálních požadavků (řádné podání přihlášky na U3V).
Garant programu/kurzu
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info