Detail programu

Leadership v nekomerční organizaci typu univerzity


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Leadership v nekomerční organizaci typu univerzity
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Management v akademickém světě je velmi specifickou disciplínou. V jednom prostoru, čase a kontextu zde totiž vedle sebe působí celá řada na první pohled protichůdných zájmů, motivací, primárních východisek, a tím pádem i energií. Seminář leadership v nekomerční organizaci je určen všem, kteří chápou, že kvalitním manažerem/leaderem, který má v takovém prostředí obstát, se člověk nerodí, ale musí se jím stát. Nestačí pouhé nadání, intuice nebo přečtení populárně-naučné knihy. Je k tomu ale potřeba specifické vzdělání, zralost, zkušenosti, a především připravenost k vlastnímu kontinuálnímu učení. To se týká managementu každé organizace, nekomerční sektor nevyjímaje.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Obecným cílem semináře je zprostředkovat účastníkům komplexní vhled do úlohy, role (lídrovská, subverzní, superiorní), funkcí a odpovědností managementu v organizaci. V žádném případě nejde o pouhé teoretické vymezování oboru nebo představení terminologie. Každá z probíraných oblastí je úzce propojována s reálnou praxí. Důležitou součástí programu je představení kompetenčního profilu pozice manažera, tedy optimálních znalostí, dovedností a postojů toho, kdo řídí a vede.
Požadované předpoklady
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa
Pro zaměstnance UP.
Garant programu/kurzu
Kořen Vojtěch, PhDr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info