Detail programu

Vektorový grafický editor prakticky (Inkscape)


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Vektorový grafický editor prakticky (Inkscape)
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Náplní kurzu je praktické seznámení posluchačů s vektorovou grafikou a použitím vektorového grafického editoru Inkscape. Prezentované principy a postupy lze použít i v jiných vektorových editorech. U účastníka se předpokládají základní znalosti počítačové grafiky. 1. Stručný teoretický úvod do vekt. grafiky, specifika, formáty. Seznámení se s editorem Inkscape. 2. Kreslení základních tvarů - předdefinované tvary, nástroje pro ruční kreslení, vytváření vlastních tvarů. 3. Pomůcky pro práci - pravítka, vodítka, mřížka, přichytávání objektů, pozice objektů. 4. Výběr objektů a jejich transformace - posun a otočení, duplikace, uspořádání a zarovnání objektů, pořadí. 5. Výplň a obrys objektů - výplň plnou barvou, vzorkem a přechodem, barvy obrysu, styl obrysu. 6. Tvarování objektů - práce s kotevními body, rozdělení křivky, spojování křivek, slučování, oříznutí tvarů. 7. Práce s textem - vložení textového pole, úpravy textu, formátování textu. 8. Práce s bitmapou - vložení fotografie, ořezová cesta. 9. Uložení a export obrazů - uložení pro web a tisk, export do PDF, využití formátu SVG. Teoretické informace budou lektorem průběžně demonstrovány na krátkých praktických příkladech.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je vybavit posluchače teoretickým základem znalostí o vektorové grafice a poskytnout základy praktických dovedností pro použití vektorového editoru v praxi.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Raus Martin, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info