Detail programu

Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj v oblasti projektového řízení u pracovníků UP.
Název programu/kurzu:
Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz komercializace vědeckých výsledků provede účastníky celým procesem transferu (převodu) vědeckých výsledků a nápadů do praxe. V rámci kurzu jsou představeny základní nástroje využitelné pro hodnocení komerčního potenciálu a tvorbu business plánu. Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP. Hlavní témata: " Ochrana duševního vlastnictví " Komercializace a uplatnění výsledků - Proč? Jak? Co? " Business development a role VTP UP " Nástroje business developmentu (Lean Canvas, Proof of Concept) " Komercializace z pohledu legislativy na UP " Případy dobré praxe
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a procesy ochrany duševního vlastnictví, normami a předpisy platnými v této oblasti na UP a následnou komercializací a transferem jejich vědeckých výsledků do praxe. Účastníci kurzu nemusí být pouze z přírodních nebo medicinálních oblastí, ale také z oblasti SSHA (Social Sciences, Humanities and Arts).
Požadované předpoklady
Program je určený pro zaměstnance UP
Profil absolventa
Program je určený pro zaměstnance UP
Garant programu/kurzu
Kubečka Petr, Dr. Ing.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info