Detail programu

Genderově senzitivní komunikace


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Genderově senzitivní komunikace
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Čím dále tím častěji se objevují požadavky na genderovou senzitivitu a inkluzivitu jazyka. Odkud se tyto požadavky berou? Co to vlastně znamená? Jak je možné k těmto požadavkům přistupovat a jaká jsou úskalí, o kterých víme nebo bychom měli vědět? V první části se formou přednášky seznámíme se základními pojmy a koncepty, vysvětlíme si vznik a vývoj požadavků na genderovou senzitivitu, představíme si oblasti, kam požadavky směřují, a ukážeme si možná řešení. V další části si vyzkoušíme praktickou práci s texty.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem je genderově senzitivnější komunikace napříč UP.
Požadované předpoklady
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa
Pro zaměstnance UP.
Garant programu/kurzu
Sloboda Zdeněk, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info