Detail programu

Klimatická změna, cesty k jejímu řešení a jak o nich komunikovat


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Klimatická změna, cesty k jejímu řešení a jak o nich komunikovat
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny a cestách k jejímu řešení, skrze data a datové vizualizace projektu faktaoklimatu.cz. Účastníkům budou také představeny efektivní formy komunikace klimatické změny se studenty, kolegy a veřejností.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Účastníci získají základní přehled, který jim umožní orientovat se v problematice.
Požadované předpoklady
Program CŽV je určen pro zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Program CŽV je určen pro zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Huňková Zuzana
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info