Detail programu

Asertivní řešení krizových situací na pracovišti


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem vzdělávání je seznámit vedoucího pracovníka s oblastmi pracovního práva, které se přímo dotýkají výkonu jeho funkce a jejichž znalost je tak pro výkon této funkce nezbytná. Dále pak osvojit si znalost oblastí a procesů řízení lidských zdrojů, strategického a projektového řízení, které jsou součástí kompetencí vedoucího pracovníka. Obsah školení je připravován s důrazem na aplikaci do prostředí UP v Olomouci.
Název programu/kurzu:
Asertivní řešení krizových situací na pracovišti
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Vzdělávací program je zaměřen na prevenci mezilidských konfliktů na pracovištích, kde se může objevit šikana nebo sexuální obtěžování. V programu se účastníci seznámí se základními pravidly asertivní komunikace, která umožňuje řešit otevřeně krizové situace nebo se vhodně vymezit proti křivému obvinění. V programu se účastníci naučí rozlišit mezi asertivitou a nežádoucími typy komunikace. Dozví se, jak se asertivní komunikaci naučit a jak ji používat ve svůj prospěch na pracovišti i mimo něj.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Účastník programu se naučí: " Co je a není asertivní komunikace " Jaký je rozdíl mezi asertivitou a konfrontací " Jaké další typy komunikace jsou neefektivní či nežádoucí " Používání základních pravidel asertivní komunikace " Jak lze použít asertivitu jako prostředek ke zdravějšímu pracovnímu prostředí (vymezení hranic, zdravá sebeobrana proti patologickým jevům na pracovišti jako mobbing, bossing, sexuální obtěžování aj.) V tomto kurzu všechna témata asertivní komunikace cílíme tematicky na příklady šikany a sexuálního obtěžování.
Požadované předpoklady
Pro zaměstnance UP.
Profil absolventa
Pro zaměstnance UP.
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info