Detail programu

Základy českého znakového jazyka


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Základy českého znakového jazyka
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je zaměřen na následovné oblasti: komunikace s osobami se sluchovým postižením; intenzivní výuka českého znakového jazyka. Obsahem kurzu je komunikace, komunikační kompetence, specifika komunikace osob se sluchovým postižením; Komunikační systémy osob se sluchovým postižením (český znakový jazyk, prstové abecedy); Praktický nácvik komunikace - základy českého znakového jazyka; Praktický nácvik komunikace - základy prstových abeced.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem tohoto kurzu je zvýšení kompetencí akademických i ostatních pracovníků UP, podílejících se na organizaci studia a studijních záležitostí studentů se sluchovým postižením, v komunikaci s těmito studenty. Důraz bude kladen zejména na praktickou stránku komunikace, a to pomocí základů českého znakového jazyka, prstové abecedy, případně dalších komunikačních systémů uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Kurz bude veden interaktivním způsobem s využitím teoretické i praktické výuky, diskuze, sebereflexe, digitální prezentace i praktických ukázek některých postupů nebo technik komunikace se studentem se sluchovým postižením.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Garant programu/kurzu
Langer Jiří, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info